Interessant?
Uiteraard wil ik graag een toelichting geven of aanvullende informatie verstrekken.
Met onderstaande gegevens kunt u mij bereiken:

Palshuus

F. Klein Holkenborg
Strausslaan 24
5251 HG Vlijmen

(+31) 6 120 83 143

info@palshuus.nl

KvK: 17208809

webdesign: BasFluijt@gmail.com

Op de dienstverlening van Palshuus zijn ten alle tijde van toepassing de voorwaarden zoals in meest recente versie gedeponeerd bij KvK Oost Brabant.

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld deze website zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden. Er bestaat altijd de mogelijkheid, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Palshuus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, welke ontstaat door gebruikmaking van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Als deze website links bevat naar websites van derden, zal Palshuus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de gelinkte websites. Dit omdat Palhuus geen invloed heeft op de informatie op die websites.

Copyright: Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palshuus.