Wie gingen u voor?
Sinds de start in 2007 zijn de volgende opdrachten uitgevoerd of in behandeling:

2016/heden: Waterschap Rivierenland, Tiel:
Interim projectmanagement voor vervanging van procesautomatisering en schakelpanelen van drie grote rioolwaterzuiveringen
2014/heden: Waterschap Rivierenland, Tiel:
Interim projectmanagement voor iPA: Waterschapsbrede procesautomatisering van alle rioolwaterzuiveringen en rioolgemalen
2012/2017: Waterschap Brabantse Delta, Breda:
Projectmanagement voor Waterschapsbrede werken (rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen, oppervlaktewatergemalen en huisvesting).
2008/2016: Waterschap Aa en Maas, ´s-Hertogenbosch:
Projectmanagement vanaf initiatieffase tot en met realisatiefase inclusief directie UAV voor Waterschapsbrede werken (rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen, oppervlaktewatergemalen en stuwen, restauratie historische kademuren). Meerdere projecten gelijktijdig in behandeling als onderdeel van een meerjarig raamcontract.
2008/2010: Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden:
Adviseur bij de afdeling Bouwzaken. Gelijktijdig meerdere opdrachten uitgevoerd. Het betrof onder meer: coordinatie en aansturing van technische automatisering, digitalisering en ontsluiting van technische dossiers, ontwikkeling standaard software voor rioolgemalen, inrichting werkprocessen en coaching van een aantal medewerkers.
2007/2008: Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden:
Overbruggingsmanagement in de functie van Teamleider Installatietechniek, afdeling Bouwzaken. Bijkomende opdracht op het vlak van cultuurverandering met de trefwoorden proactiviteit, resultaatgerichtheid en communicatie.
2007: Alewijnse Nijmegen / Waalwijk:
Een aantal kleine opdrachten in het kader van overdracht van eigen werkzaamheden na beeindiging dienstverband.