De ondernemer
Palshuus is als eenmansbedrijf gestart in augustus 2007.

De man achter Palshuus is Fer Klein Holkenborg, geboren in 1951 in de regio onder Eindhoven, daar opgegroeid en opgeleid. Na een opleiding HBO-Wtb, specialisatie M&R ben ik ruim 25 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven. De rode draad werd daarbij gevormd door leiding geven, projectmatig werken, technische omgevingen en opdrachtnemerschap.

Achtereenvolgens liep die rode draad door de wereld van winkelinterieurs en klein-koeltechniek, industriële koeltechniek en apparatenbouw, industriële besturingstechniek, high tech machinebouw en industriële elektrotechniek. Daarbij meer dan twintig jaar ervaring in de wereld van waterzuivering en waterwinning. Ingevulde functies waren projectleider, afdelingshoofd, bedrijfsleider en projectmanager.

Naast opleidingen, omgevingen en functies zijn ook specifieke ervaringen onderdeel van de bagage, die ik meebreng om uw opdracht uit te voeren. Een -niet uitputtend- overzicht van cases, die ik heb afgehandeld, mag daarom hier niet ontbreken:
- Uitrol kwaliteitsverbeteringsprogramma machine- en apparatenbouw: medewerkers bewust maken van hun rol in de kwaliteit van hun eigen werk
- Implementatie kwaliteitszorgsysteem: voor een kwaliteitszorgsysteem gereed voor ISO certificatie opnieuw draagvlak creëren en dit systeem implementeren.
- Ontwikkeling industriële software: strikte hantering van een SDM proces bij een meerjarig project voor industriële software om de kwaliteit weer op het gewenste niveau te krijgen.
- Ontkokering: van een aantal autonoom opererende mono-disciplinaire business units naar de turn key ontwikkeling en bouw van high tech equipment.
- Klantgerichtheid / Draagvlak: samenvoeging van vier interne bedrijfsafdelingen met aandacht voor onderlinge samenwerking en hernieuwd bedrijfsintern draagvlak.
- Resultaatgerichtheid / Proactiviteit: middels directe coaching van medewerkers op kernposities gestuurd op beheersmatige rapportages, resultaatgerichtheid en proactiviteit.